Zveme vás na historicky první kongres adventistických rodin Česko-Slovenské unie, který bude probíhat 19. – 26. srpna 2018 v konferenčním centru Immanuel v nádherném prostředí Českomoravské vysočiny (podrobnosti a přihlašování na www.kongreskd.cz). Pokud jste rodinou s dítětem nebo dětmi se speciálními potřebami a obáváte se, že byste z programu neměli nic vy ani vaše děti, nabízíme vám v průběhu celého kongresu program přizpůsobený pro vaše děti (nejen hlídání, ale i asistenci, aktivizaci, podporu a zábavu) a vy tak získáte nerušený prostor pro svou účast na hlavním kongresovém programu. Zároveň i pro vás, rodiče pečující o děti se speciálními potřebami, chystáme navíc každodenní nabídku speciálních akcí pro vaši relaxaci, poučení, sdílení zkušeností i vzdělávání, a to vždy s pozvaným odborníkem z oblasti sociální práce, speciální pedagogiky nebo psychologie. Prosíme, abyste nám svůj zájem sdělili na e-mail:  (do zprávy nám prosím napište i základní informace o svých dětech se speciálními potřebami – jejich počet, věk, pohlaví, typ speciálních potřeb nebo znevýhodnění, úroveň soběstačnosti a příp. další speciální požadavky nebo nezbytnosti). Těšíme se na setkání s vámi!

Zveme vás na další bohoslužbu kompletně tlumočenou do znakového jazyka neslyšících, která proběhne 19. května 2018 ve sboru Církve adventistů sedmého dne v Praze 10 – Strašnicích (kaple ECM, Vilová 26). Dopolední program začíná v 9:30, odpolední část pak bude zahájena ve 13:00. V případě dotazů nebo potřeby dalších informací můžete kontaktovat Jitku Morávkovou nebo kazatele Jaromíra Lodera (viz Kontakty). Těšíme se na vás!

V neděli 28. 1. 2018 se v prostorách sboru Církve adventistů Praha - Sedlec uskutečnil další ze série seminářů zaměřených na službu lidem se speciálními potřebami, tentokrát věnovaný tématu života lidí s tělesným (zejména pohybovým) postižením. Mezi dvěma desítkami účastníků byli také dva lidé na vozíku, ale i někteří s jinými druhy hendikepu (pro neslyšící účastníky byl seminář tlumočen také do znakového jazyka). Kromě přednáškových témat přibližujících souvislosti samotného pohybového postižení nebo vhodné strategie přístupu k takto znevýhodněným lidem byla část semináře věnována např. i praktickým ukázkám asistence nebo nácviku pohybu na vozíku. Na akci, kterou pořádalo oddělení diakonie a sociální služby českého sdružení Církve adventistů ve spolupráci s Adventistickou službou lidem se speciálními potřebami v ČS unii, se lektorsky podíleli Josef Slowík (speciální pedagog a VŠ učitel, koordinátor Adventistické služby lidem se speciálními potřebami), Vítězslav Vurst (nemocniční kaplan, duchovní a humanitární pracovník), Daniel Hottmar (pastorační pracovník, sám žijící na vozíku) a Daniel Hrdinka (sociální pracovník, vedoucí oddělení diakonie a sociální služby v Českém sdružení Církve adventistů). Ke skvělé atmosféře a velmi kvalitnímu obsahu setkání ale přispěli všichni účastníci, kteří přijeli z různých koutů České republiky (včetně Moravy).

Oddělení diakonie a sociální služby Českého sdružení Církve adventistů ve spolupráci s Adventistickou službou lidem se speciálními potřebami váz zvou na seminář pro diakony a zájemce o službu lidem se speciálními potřebami k tématu života lidí s tělesným handicapem (nejenom těch na vozíku...). Seminář povedou zkušení lektoři: PhDr. Josef Slowík, Ph.D. (speciální pedagog a VŠ učitel), Vítězslav Vurst, BTh. (nemocniční kaplan, duchovní a humanitární pracovník), Daniel Hottmar (pastorační pracovník, sám žijící na vozíku) a Mgr. Daniel Hrdinka, BTh (sociální pracovník a duchovní).
Záměrem setkání bude učit se správně přistupovat k lidem s tělesným postižením, lépe porozumět situaci lidí na vozíku nebo jinak pohybově omezeným, dozvědět se o možnostech praktické asistence i pastorační podpory pro lidi s tělesným postižením ze strany jednotlivců i církevního společenství a také setkat se, sdílet se, poradit se, učit se a také se modlit za naši službu...
Seminář se koná v neděli 28. ledna 2018 od 9:30 do 15:00 hodin ve sboru CASD Praha Sedlec (Roztocká 5, Praha 6 – Sedlec / metro A – Dejvická a dále autobus 107 nebo 147 do zast. Roztocká / prostory jsou plně bezbariérové). Pro přihlášené účastníky je seminář zdarma (navíc je zajištěno i polední občerstvení). Prosíme o včasné přihlášení nejpozději do 20. ledna 2018 (telefonicky na 776 085 654 nebo e-mailem na ).
Těšíme se na setkání s vámi!

V neděli 10. prosince 2017 se uskutečnila druhá část kurzu pro tlumočníky a zájemce o český znakový jazyk - tedy jazyk Neslyšících. Tématem byl tentokrát úvod do systému a gramatiky českého znakového jazyka. V odpoledních hodinách pak účastníci prakticky zkoušeli překládat texty a kázání do českého znakového jazyka. Kurz byl opět velkým přínosem pro všechny zúčastněné a velkým obohacením technických i praktických znalostí. Skvělí lektoři Naďa Dingová a Sergej Josef Bovkům připravili kurz ve spolupráci Komory tlumočníků znakového jazyka a Adventistické služby neslyšícím.

V neděli 15. 10. 2017 se uskutečnil v Praze kurz pro zájemce o tlumočení znakového jazyka neslyšících v rámci církve. Tématem celého kurzu byla teorie a praxe tlumočení bohoslužeb pro neslyšící účastníky a umělecké tlumočení hudby a písní. Účastníci načerpali nejenom teoretické poznaky o této specifické oblasti tlumočení, ale prakticky si také řadu věcí vyzkoušeli. Kurz připravila Komora tlumočníků znakového jazyka ve spolupráci s Adventistickou službou neslyšícím.

 

V sobotu 14. 10. 2017 se uskutečnila první online vysílaná bohoslužba tlumočená do znakového jazyka ve Vojkovicích. Přímé přenosy sobotních bohoslužeb nabízí internetovým divákům a posluchačům vojkovický sbor už více než dva roky a dalším krokem by mohlo být zpřístupnění těchto přenosů také neslyšícím divákům. Experimentálně jsme proto vyzkoušeli technické možnosti přenosu tlumočené bohoslužby, videozáznamy bohoslužeb by mohly být v budoucnu opatřeny také titulky. Záznam dopolední bohoslužby s tlumočeným kázáním i písněmi, a také záznam odpoledního sborového setkání k tématu služby lidem se speciálními potřebami můžete sledovat na youtube.

Na začátku září proběhla v portugalském Lisabonu hned dvě důležitá setkání. Nejprve se zde ve dnech 1. – 3. 9. 2017 konal druhý ročník adventistického tréninkového kurzu pro tlumočníky znakového jazyka. Celý program připravil a vedl Corrado Cozzi, vedoucí oddělení komunikace a koordiátor služby neslyšícím v Inter-evropské divizi Církve adventistů (EUD), ve spolupráci s Claudií Diáz, která je koordiátorkou služby neslyšícím adventistům v Portugalsku. Hostem byl také Larry Evans z USA, vedoucí celosvětové Advenstické služby lidem se speciálními potřebami při Generální konferenci (Special Needs Ministry), a Taida Rivero, koordinátorka službu pro neslyšící ve Španělsku a v EUD. Zástupcem Česko-Slovenské unie církve adventistů byla současná koordinátorka služby neslyšícím Jitka Morávková. Na programu byla řada přednášek k tématům tlumočnické profese a služby (např. příprava na tlumočení, relaxace, psychologické aspekty tlumočení atd.) a inspirativní workshopy. Účastníci prožili také společnou sobotní bohoslužbu. Setkání přineslo i mnoho dalších nápadů, motivaci a inspiraci pro službu nejenom neslyšícím, za které jsme Bohu vděčni.

Bezprostředně poté navazovalo ve dnech 3. – 6. 9. 2017 první poradní setkání Adventistické služby lidem se speciálními potřebami v rámci EUD, kterého se zúčastnili zástupci sedmi z celkových deseti unií sdružených v této divizi (Česko-Slovenskou unii zastupoval garant této služby Josef Slowík). Cílem setkání bylo nejenom vzájemné sdílení zkušeností a inspirací, ale také vymezení strategie pro další rozvoj této nově se profilující služby zaměřené na podporu lidí se znevýhodněním v církvi i v jejím okolí.

 

Ve třetím červencovém týdnu se v malebném prostředí města Telč konalo jedinečné setkání neslyšících z České republiky, Německa a Polska. Šlo o první mezinárodní Biblický týden neslyšících, při kterém měli účastníci možnost nejen společně lépe poznávat Bibli a její poselství, ale také se sdílet o své životní zkušenosti, modlit se či spolu trávit volný čas v přírodě a na výletech. Unikátní a současně náročné bylo zajištění tlumočení mezi mluvenými i znakovými různých účastníků - i přesto se podařilo dosahovat vzájemného porozumění. Další podrobné informace jsou zveřejněny na portálu Církve adventistů sedmého dne v samostatném speciálním článku (http://www.casd.cz/biblicky-tyden-neslysicich-v-telci/).

Ve středu 9. 8. 2017 jsme realizovali workshop pro účastníky týdenního setkání mládeže VOKOUN zaměřeného na možnosti služby v církvi i mimo ni. Workshopu nazvaného "Lidé se speciálními potřebami mezi námi a kolem nás" se zúčastnilo cca 15 mladých lidí a jednotlivými částmi je provázeli Josef Slowík, Jitka Morávková a Daniel Hottmar. Obsah byl zaměřen na představení Adventistické služby lidem se speciálními potřebami a možností, jak se do ní zapojit, dále pak na specifické oblasti života lidí s pohybovým postižením a služby neslyšícím. Součástí byly také praktické ukázky – včetně mikrokurzu českého znakového jazyka.

Atmosféru workshopu můžete zachytit také v krátkém přehledovém videu...

 

Celosvětová církev adventistů sedmého dne prožívá některé soboty v průběhu roku nejenom jako připomínku stvoření a vysvobození z hříchu, nejenom jako příležitosti k intenzivnímu setkání s Bohem, jeho Slovem a společenstvím věřících spojených v jediném Duchu, ale zároveň také jako speciální dny připomínající mimořádně důležitá témata, jakými jsou např. náboženská svoboda, křesťanský domov, vzdělávání nebo zdraví.

Číst dál...