Kdo jsme a čemu věříme

Církev adventistů sedmého dne je celosvětovou křesťanskou církví registrovánou v ČR podle zákona č. 3/2002 Sb., o církvích a náboženských společnostech. Vycházíme z učení a zásad Bible, kterou považujeme za inspirované Boží slovo (viz např. 2Tim 3,16). Naše vyznání a základní věroučné výroky Církve adventistů jsou zveřejněny na oficiálním webu církve. Také všechny další aktuální informace a podrobnosti o církvi jsou dostupné na www.casd.cz. Seznámit se s námi můžete i prostřednictvím následující krátké videoprezentace: