O Církvi adventistů sedmého dne

Církev adventistů sedmého dne je celosvětovou křesťanskou církví, které je v ČR registrována podle zákona č. 3/2002 Sb., o církvích a náboženských společnostech. Podrobné informace o církvi jsou dostupné na www.casd.cz. Seznámit se s námi můžete také prostřednictvím následující krátké videoprezentace: