Naše další aktivity

Tlumočené bohoslužby

Mnoho věřících lidí nemá žádný kontakt se světem neslyšících a netuší, jak vlastně taková společná bohoslužba pro slyšící i neslyšící vypadá. Přitom může proběhnout i ve vašem sboru, pokud budete mít zájem přinést evangelium i těm, kteří jej nemohou slyšet. Jsme ochotni pomoci vám takovou bohoslužbu zrealizovat. Jak to vypadá?

Celý den je s námi přítomen minimálně jeden tlumočník do znakového jazyka – můžete proto na takovou bohoslužbu bez obav pozvat neslyšící ze svého okolí, pokud už nějaké znáte. Tlumočen je celý průběh bohoslužby (včetně písní, příběhu pro děti apod.). Kázání a výběr písní potřebujeme dostat v tištěné podobě alespoň týden předem, aby se tlumočníci mohli dobře připravit (je to velmi náročná činnost). V odpolední části vám můžeme představit svět neslyšících a jinak sluchově psotižených lidí, možnosti komunikace s nimi, a také aktivity Adventistické služby neslyšícím u nás i ve světě. Dozvíte se také, jak je to s misií mezi lidmi s postižením sluchu – a nejen mezi nimi. Pokaždé to bývá velmi příjemně, zajímavě a požehnaně prožitá sobota. V některých sborech proto máme tlumočenou bohoslužbu opakovaně nebo i pravidelně a jsme za tuto možnost velmi vděčni.

Pokud byste měli zájem o zprostředkování tlumočené bohoslužby ve vašem sboru, obraťte se prosím na Jitku Morávkovou (neslyšící) nebo na kohokoliv z našeho týmu.

 

Studium Bible i pro neslyšící

Kdo ještě o našem studiu Bible (tzv. „sobotní škole“) neslyšel a neví, na stránkách sobotniskola.casd.cz nalezne všechny informace (co je to sobotní škola, jak funguje, kdy a proč vznikla a co je jejím smyslem). Každý týden najdete na stránkách sobotní školy také aktuální materiály ke studiu Bible včetně videa opatřeného titulky pro neslyšící. Současně zde neslyšící najdou i aktuální lekce tohoto studia biblických témat v mezinárodním znakovém systému (ISS).

Sobotní škola je dlouholetou celosvětovou aktivitou Církve adventistů sedmého dne, která dává příležitost k tomu, aby milióny lidí všech věkových kategorií mohli v křesťanském společenství každé sobotní dopoledne být spolu a učit se o Ježíši Kristu, studovat Bibli, a lépe poznávat jeden druhého i svět, ve kterém žijí. V současnosti se odhaduje, že se každý týden do skupin sobotní školy zapojuje na celém světě více než 14 miliónů lidí.